dimarts, 27 d’octubre de 2015

NOFC: NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE

Les Normes d'Organització i Funcionament de Centre que formen part del Projecte Educatiu, és un document que recull de manera ordenada els preceptes que regeixen la nostra organització i les interrelacions de la vida escolar: explicita l'estructura; defineix els vincles; recull les funcions, els drets i els deures dels diferents sectors que formen l'escola; fixa els procediments; adapta la normativa general a la nostra realitat i estableix l'específica del centre.
les NOFC és un document viu que està permanentment obert a actuaclitzacions a proposta dels diferents sectors de la comunitat educativa.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada